Archiv novinek

NoD partnerem ART PRIZE CBM - Cena bienále “Carlo Bonatto Minella”

ART PRIZE CBM - Cena bienále “Carlo Bonatto Minella”
TURÍN – PRAHA – LONDÝN
III.ročník – rok 2015/2016

UMĚLECKÁ SOUTĚŽ
Open Call:
12. ledna – 20. července 2015
Téma: Prostory. Uvnitř a vně limitů

1) Záměr:
Jedním z cílů Kulturní asociace AREACREATIVA42 se sídlem v Casa Toesca v historickém centru města Rivarolo Canavese (Turín) je valorizace umění nedávné historie a podpora současného umění, se zvláštním přihlédnutím na mladou generaci.

AREACREATIVA42 od roku 2010 pořádá umělecké bienále pojmenované po piemontském umělci a talentovaném absolventovi turínské Accademia Albertina Carlu Bonatto Minellovi (1855-1878), kterému brzká smrt zabránila pokračovat ve slibném uměleckém vývoji.

Po úspěchu minulého ročníku 2013/14, kdy bylo do soutěže přijato 823 umělců, vítězům a finalistům bude, tak jako v předchozích ročnících, v letošním ročníku 2015/16 poskytnuta možnost vystavit svá díla nejenom v sídle Areacreativa42 a ve Ville Vallero, ale rovněž v turínské Pinacotece dell’Accademia di Belle Arti a ve dvou galeriích v Londýně a v Praze.

2) Téma:
Přáním organizátorů soutěže je, aby každý její ročník byl věnován tématu vycházejícímu z některého z děl Carla Bonatto Minelly. Za tímto účelem bylo uměleckému řediteli soutěže zadáno vypracování přípravného textu, který napovídá interpretaci tohoto díla ze soudobého pohledu a v souladu se záměry Areacreativa42.
"Téma tohoto ročníku je inspirováno jedním z posledních děl piemontského umělce, které se nám dochovalo: Víra v zesnulé. Tajemný fascinující obraz vyzývající k meditaci se dnes nachází v  Galerii moderního umění GAM v Turíně. Postava zobrazená z profilu vykonává obětní gesto plné duchovnosti, kterým chce získat vděčnost bohů uprostřed vymezeného prostoru nacházejícího se na limitu mezi konečnem a nekonečnem, mezi skutečností a představou, mezi potřebou získat ochranu a zároveň svěřit své tužby.
Pro mladého Minellu je tento prostor plný osamělosti oproti chaosu každodenního života a hluku města, je to prostor na hranici mezi "zdejším", kde se fyzická přítomnost stává nostalgií, a "tamějším", v němž je ideálem ticho a poezie. Umělec zobrazuje "okamžik" plný vzpomínek, výjevů a postav, zátiší a vegetace, které se propojují v jemnou harmonii, aby dodaly novou sílu a hmotu okolní krajině, uvnitř i vně domácího prostředí.
Umělci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže, se budou inspirovat smyslem a významem obrazu Carla Bonatto Minelly. K tomu si budou moci zvolit jim nejbližší umělecký výrazový prostředek tj. malbu, plastiku, fotografii, instalaci nebo videoart a vyjádřit svůj tvůrčí talent zamyšlením se nad fyzickým či mentálním prostorem, kde předměty v interiéru vypovídají o pocitech, vzpomínkách, pulsujícím životě, a vnější prostor se rozprostírá do krajiny obsahující hledané či nenalezené hodnoty" (Antonio D'Amico).

3) Podmínky přijetí do soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit umělci nad 18 let jakékoliv národnosti. Základními kritérii pro přijetí uměleckých děl do užšího výběru bude promyšlenost uměleckého výrazu a kvalita použitých moderních výrazových prostředků, jimiž bude vyjádřena osobní úvaha na téma vyhlášené pro tuto soutěž, tj. "Prostory. Uvnitř a vně limitů".
Díla zaslaná do soutěže musí být majetkem umělců a nesmí být klasifikována v jiných soutěžích. Musí být k dispozici pro následné výstavy vyplývající z umístění umělce mezi finalisty nebo vítězi v obou kategoriích, tj. Under 30 a Over 30.

Povolené techniky:
MALBA: v sekci malby mohou být přijata díla realizovaná olejem, temperou, akrylem, lakem, tuší a rovněž kresba, kvaš, koláž, grafika, akvarel, počítačová grafika a díla realizovaná kombinovanou technikou a různými materiály na jakémkoliv druhu podkladu. Do soutěže v sekci malby budou moci být přijata díla, která budou odpovídat následujícím maximálním rozměrům: výška 240 cm x šířka 180 cm.
PLASTIKA: v sekci plastiky mohou být přijaty sochy nebo instalace realizované z jakéhokoliv materiálu, a to jak tradičního, tak inovativního. Do soutěže budou moci být přijata díla, která nepřesahují výšku 240 cm x šířku 180 cm a neobsahují žádné prvky, které by mohly ohrozit jak organizátory, tak případné uživatele.
FOTOGRAFIE: Do této sekce budou moci být přijaty digitální a analogové fotografie, černobílé nebo barevné, a rovněž všechny další formy umělecké fotografie, i s interaktivními aplikacemi a vizuálními analýzami získanými v post-produkci. Do soutěže v sekci fotografie budou moci být přijata díla, která odpovídají následujícím maximálním rozměrům: výška 240 cm x šířka 180 cm.
PERFORMANCE: Umělec nebo skupina umělců se mohou účastnit soutěže s jednou nebo více uměleckými performancemi, které budou moci být realizovány jakoukoliv technikou, výrazovou formou a s jakýmikoliv pomocnými materiály dodanými umělcem. Pro fázi výběru děl je třeba zaslat poštou CD/DVD s videem z umělecké performance o maximální délce 15 minut, včetně úvodních a závěrečných titulků.
VIDEOART: Tato sekce zahrnuje videa, filmy a díla realizovaná pomocí jakýchkoliv animačních technik na jakémkoliv digitálním a analogovém nosiči. Pro fázi výběru děl je třeba zaslat poštou CD/DVD obsahující reprodukci díla o maximální délce 15 minut, včetně úvodních a závěrečných titulků.

4) Pravidla soutěže:
Do soutěže se mohou přihlásit umělci starší 18 let, kteří vyplní všechna políčka onlinového formuláře na této internetové adrese http://www.areacreativa42.com/ARTPRIZECBM.html
Každý umělec může do soutěže zaslat maximálně 3 díla.
Po ukončení registrace každý účastník obdrží potvrzující e-mail s registračním kódem, který bude třeba pečlivě uchovat.
Účastník musí vyplnit příslušné údaje a přiložit tyto přílohy:
Fotografickou reprodukci díla nebo děl, kterými se účastní soutěže. Všechny fotografie musí být ve formátu JPG, rozlišení 300 dpi (max 4 MB) a jejich výška nesmí přesahovat 9 cm, jejich název musí obsahovat jméno a příjmení umělce, název díla, rok, techniku, rozměry (výška x šířka x případná hloubka).
Umělci, kteří se soutěže účastní v sekci videoartu nebo performance, musí ve formuláři uvést použitou techniku a zaslat organizačnímu sekretariátu soutěže CD/DVD s prezentačním videem, jehož název musí obsahovat jméno a příjmení umělce, název díla a rok. CD/DVD musí rovněž obsahovat registrační kód, který umělec obdržel po vyplnění onlinového formuláře. CD/DVD zasílejte na následující adresu:

ASSOCIAZIONE CULTURALE AREACREATIVA42
Casa Toesca, via Ivrea č.42
10086 Rivarolo Canavese (TO)
ITÁLIE

Náklady na odeslání děl si hradí jednotliví účastníci, v opačném případě se nemohou soutěže účastnit.
(CD/DVD mohou zasílat výlučně umělci, kteří se účastní soutěže v sekci videoartu nebo performance. Jiná CD/DVD, která sekretariát soutěže obdrží, nebudou brána v úvahu).

5) Registrační poplatek:
Pro umělce od 18 do 29 let (včetně) je účast v soutěži bezplatná.
Účastníci, kterým v době registrace do soutěže již bylo 30 let, jsou povinni uhradit registrační poplatek ve výši 40 euro. Každý umělec může do soutěže zaslat maximálně 3 díla. Pokud se umělec rozhodne účastnit se více díly - v souladu s maximálním limitem - je třeba ve formuláři přihlášky uvést fotografickou reprodukci každého díla. Poplatek pro umělce nad 30 let je 40 euro za každé dílo, které se účastní soutěže.
Pro skupiny složené ze dvou nebo více umělců je uhrazení registračního poplatku povinné v případě, že jeden člen skupiny je starší 30 let.
Registrační poplatek je nevratný. V případě neuhrazení registračního poplatku umělec nebude přijat do soutěže. Náklady vyúčtované za platbu bankovním převodem se nepřijímají. V tomto případě dojde ke zrušení registrace a požádání o vrácení vyúčtovaných nákladů.

Úhradu registračního poplatku lze provést:
Bankovním převodem do banky Banca Sella
Název společnosti : ASSOCIAZIONE CULTURALE AREACREATIVA42
Důvod platby (kauzála): Zápis do soutěže ART PRIZE CBM + jméno a příjmení umělce
IBAN: IT 03 L 03268 30860 053847651860
SWITFT SELBIT2BXXX
Platba kreditní kartou při zápisu na webových stránkách: http://www.areacreativa42.com/ARTPRIZECBM.html

Celý text

Festival TRENDFORMERS z organizačních důvodů v aktuálním termínu ZRUŠEN

Experimentální prostor NoD oznamuje, že festival designu TRENDFORMERS je v aktuálním termínu Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN.

Děkujeme všem účastníkům, partnerům a odborné porotě za přízeň a podporu, které si velice vážíme.

Sledujte dále náš web.

Váš NoD.

---

Ke stažení:

Plánek výstavy

Závazná přihláška

---

O Festivalu

TRENDFORMERS je soutěžní a zároveň prodejní festival současného mladého neotřelého designu, který se bude odehrávat v Experimentálním prostoru NoD. Kurátorský tým galerie NoD vybere z přihlášených designérů a umělců skupinu progresivních nezávislých tvůrců napříč všemi oblastmi autorského designu, kteří budou v průběhu festivalu prezentovat a nabízet svou tvorbu na formátu malých výstavních míst (3x1m, 2x1m).

Výslednou prodejní prezentaci jednotlivých autorů ohodnotí odborná porota složená z řad osobností českého designu a architektury (Anna Marešová, Janja Prokič, Eva Eisler, Petr Babák, Adam Gebrian). Výstava je otevřena všem autorům, kteří chápou svou designovou tvorbu jakožto „mladou“ a kteří se zúčastní veřejného výběrového řízení "OPEN CALL - TRANDFORMERS".

---

OPEN CALL - TRENDFORMERS

OPEN CALL je otevřen všem autorům, kteří tvoří v oblasti produktové designu, designu skla, grafického designu, návrhářství, designu šperku, doplňků a architektury a kteří chápou svou tvorbu jako neotřelou a „mladou“. Autoři předkládají prezentaci své dosavadní tvorby a návrh konceptu prezentace v rámci výstavy (dva formáty vystavních míst: 3x1m/2x1m) do 27. 5. 2015.
Komise složená z kurátorského týmu Galerie NoD a osobností Experimentálního prostoru NoD vybere z přihlášených autorů 35-40 tvůrců, kteří se zúčastní soutěžní a prodejní výstavy v termínu 6. - 7. 6. 2015.

Zájemci o účast na festivalu zašlou:
1) Závaznou přihlášku – vyplněný formulář „Závazná přihláška“
2) Profesní CV (ve formátu „.pdf“)
3) Portfolio (ve formátu „.pdf“)
4) 1x grafická prezentace tvorby dle vlastního uvážení s nápisem svého jména/jména studia/projektu ve formátu „.jpg“/„png“.

---

Vyhlášení výsledků OPEN CALL

Komise kurátorů NoD zasedne 28. 5. 2015. Vybraní uchazeči budou oznámeni a vyrozuměni o zařazení na výstavu festivalu TRENDFORMERS dne 28. 5. 2015 prostřednictvím e-mailu a telefonicky, následně zveřejněni na webu www.nod.roxy.cz. Vybraní uchazeči budou současně vyzváni k úhradě účastnického poplatku (1500,-/1800,-/2500,-) dle preferované velikosti výstavní plochy.

---

Výstava - Soutěž

Výstava TRENDFORMERS je soutěžní. Autorská tvorba bude na základě výstavní prezentace a účasti autora na formátu „NoD Viewed“ oceněna odbornou porotou cenou „TRENDFORMER – Cena poroty“ a diváckým veřejným hlasováním na Facebooku Experimentálního prostoru NoD a v místě konání výstavy cenou „TRENDFORMER – Cena diváků“.

NoD Viewed
Každý soutěžící vystavující autor/značka/studio se v divadelním sále Experimentálního prostoru NoD zúčastní před zasedající porotou a návštěvníky festivalu veřejného formátu tříminutových prezentací svého tvůrčího konceptu. Vystoupení NoD Viewed budou probíhat první den festivalu 6. 6. 2015. Vystoupení autora může být doprovázeno libovolným audiovizuálním záznamem.

TRENDFORMER – Cena poroty
Porota na základě výstavní prezentace autora a vystoupení autora v rámci „NoD Viewed“ vybere nejzajímavějšího, inovativního tvůrce, který bude následně v rámci festivalového večera 6. 6. 2015 vyhlášen vítězem „TRENDFORMER – cenou poroty“.

TRENDFORMER – Cena diváků
Diváci, návštěvníci a příznivci festivalu a vystavujících autorů mohou hlasovat pro jednotlivé autory na Facebooku Experimentálního prostoru NoD před začátkem festivalu od 1. 6. 2015 do 6. 6. 2015 a hlasováním na místě v dějišti festivalu pro nejzajímavějšího tvůrce.

---

Celý text

Kabaret Shakespeare (DERNIÉRA): 27/4/2015

V Kabaretu Shakespeare bruslí Prachař naposledy po vazelíně
Derniéra: 27/4/2015

Dekadentní podívaná se Shakespearovými sonety se ve vší své slávě naposledy představí v NoD. Osobitý autorský útvar Lucie Trmíkové a Jana Nebeského patřil dlouho dobu k událostem divadelní sezóny. 27. dubna máte poslední možnost nechat se unést.

Herecké výkony D. Prachaře, K. Dobrého, M. Königa a Lucie Trmíkové vás donutí si po hře stýskat jako Romeovi po Julii. Nebo naopak. Je to příběh naděje a důvěry, radosti, lásky i nenávisti. Je originálním povzbuzením pro všechny, že život, stejně jako smrt mají svůj smysl. Vše podtrhuje hudba světoznámého jazzmana Emila Viklického. Ten také obdržel za hudbu k inscenaci Cenu Alfréda Radoka za rok 2014.
Přijde si s námi užít nekonečně živou show, poetický i zábavný kabaret. Módní přehlídku. Bruslení po vazelíně v jednom milostném trojúhelníku.

Celý text

Omezení provozu galerie Video NoD 16.4.2015

Ve čtvrtek 16.4. probíhá v Experimentálním klubu NoD festival Vyšší odborné školy publicistiky VŠEMI SMĚRY. Z tohoto důvodu bude veřejnosti uzavřená po celý den galerie Video NoD. Předprodej vstupenek do Teatro NoD se přesouvá do přízemí ke vchodu do klubu ROXY.
Omlouváme se za komplikace.
Tým NoD/ROXY

Celý text
design by various