nový projekt Hlas NoDu28.06.2011

Tisková zpráva: 17. května 2011

Nový projekt Hlas NoDu - „otevřené diskuzní fórum NoD“

 

Hlas NoDu je vedle galerie NoD, teatro NoD a NoLab další dramaturgickou linkou Experimentálního prostoru Roxy/NoD, která se bude soustředit zejména na projekty seminární a diskuzní povahy. Diskuzní fóra budou reflektovat aktuální témata, týkající se zejména dění v kultuře, občanské společnosti, perspektivy neziskového sektoru, kulturního dědictví, současných trendů v architektuře a v neposlední řadě vzájemných česko–německých vztahů.

Cílem nového dramaturgického plánu Roxy/NoD je vytvořit širokou diskuzní platformu, kde se budou moci společně stýkat jak aktivní umělci, tak organizátoři projektů, institucí či kluturních prostorů spolu s dalšími zájemci i širokou veřejností. Dalším důležitým úkolem tohoto projektu je vytvoření pravidelných seminářů a konferencí věnující se vizi pro občanskou společnost a roli v neziskovém sektoru.

 

Hlavní strukturu Hlas NoDu budou tvořit 4 diskusní programy:

1. Hlas NoDu :

Diskuzní fórum pořádané přímo tvůrčím týmem Roxy/NoD, vedené moderátorem a spoluautorem těchto seminářů a diskusí Martinem Zbrožkem. Témata budou věnovaná zejména současnému kulturnímu dění, klubové hudební scéně, současnému výtvarnému a akčnímu umění, grantové problematice a dalším zásadním otázkám aktuální kulturně – společenské sféry. Projekt Hlas NoDu má ambici být hlavním a pravidelným otevřeným diskuzním fórem, který pořádá přímo umělecký tým Roxy/NoD a vytvořit tak do budoucna místo setkávání umělců, organizátorů a dramaturgů kulturních center a dalších v umění činných osobností s uměleckou i širokou veřejností.

 

2. KRUH :

Pravidelné měsíční přednášky a semináře pro zájemce o kulturní dědictví a aktuální trendy v současné architektuře. Projekt pořádá občanské sdružení KRUH ve spolupráci s Experimentálním prostorem Roxy/NoD. Mezi přednášejícími byli a jsou v tomto roce například David Kraus, Hiroki Matsuura, Kamiel Klaasse a další. V Roxy/Nod se uskutečnil minulý rok také ojedinělý projekt Kruhu, a to nepřetržitý 24 hodinový maratón seminářů a přednášek ve všech prostorách Roxy/NoD.

 

3. Vize pro občanskou společnost a roli neziskového sektoru :

Stávající politická a ekonomická situace v České republice vede ke znovuotevření otázky o podstatě občanské společnosti, možném vývoji demokracie, míře individuální svobody jednotlivce a dalších klíčových tématech moderní společnosti. Občanská společnost byla ideálem na počátku devadesátých let, ale vývoj zejména v posledních deseti letech v České republice tento ideál zcela upozadil a způsobil, že teorie s praxí se diametrálně rozcházejí.

Ve spolupráci partnerských organizací vzniká program diskusí, seminářů a konferencí, který se bude věnovat klíčovým a prioritním tématům rozvoje občanské společnosti a posilování role neziskových organizací, neformálních skupin a participace občanů v tvůrčích a rozhodovacích procesech. Program sestává částečně z témat legislativních a praktických, řešících existenční a provozní záležitosti neziskového sektoru, částečně z témat filozofických a názorových, zaměřující se na vizi občanské společnosti a roli neziskových organizací v jejím rámci.

 

4. PRAGKONTAKT:

Projekt Pagkontakt se bude konat ve spolupráci Roxy/NoD s Nadací Brucke/Most, s Goethe Institutem a Českým centrem v Berlíně. Pravidelná měsíční otevřená diskuzní fóra budou určena zejména pro studenty a zájemce o česko-německá kulturní, sociální a historická témata. Semináře budou probíhat v češtině nebo v němčině vždy s tlumočníkem a mohou se ho účastnit i německy mluvící skupiny. Tento dílčí projekt si klade za cíl rozšířit vzájemné česko–německé historické a kulturní vědomí a prohloubit spolupráci zejména v oblasti kulturní sféry.