Program
O NoDu
#divadlo #hudba #galerie #kavárna #vernisáž #přednášky #studio #ostatní #free mondays

János Brückner: OUR MANTRA

V rámci výstavy Our Mantra János Brückner vedle sebe staví dva různé typy minulosti: osobní rodinné vzpomínky líčené v krátkých filmech a obsahy (středoevropské) kolektivní paměti představované v sérii monumentálních maleb. Brückner pracuje s formátem rodinných alb (černobílá fotografie, text), které prezentují autorovo osobní, privátní nahlédnutí vlastní minulosti a paměti a transponuje je do šesti epizod krátkých filmů. V juxtapozici s audiovizuální instalací vyplní prostor Galerie NoD série velkoformátových maleb, které se obrací směrem do kolektivní minulosti. Série obrazů, tematizující romantickou malířskou tradici, je Brücknerem dekonstruována a odhaluje nereálnost historických výjevů, které se prezentují jako paměť, avšak jakožto paměť nikdy neexistujících komunit. János Brückner (1984), maďarský umělec tvořící v Berlíně, se ve své práci vztahuje k okolní realitě pomocí metody, kterou nazývá „emocionální realismus“. Jeho práce, využívající postkonceptuální strategie, kolaborativní metody a tradiční médium malby a kresby, poskytují jednoduchý a přesný pohled na skutečné, ale často skryté paradoxy široké společnosti středoevropské a východoevropské identity. Systematicky ve svých projektech nabourává staré a zažité sociální a komunikační stereotypy pomocí absurdity svého uměleckého přístupu: různými podvratnými strategiemi se pokouší o vytváření situací, které v galerijním kontextu nabízejí divákům různé formy příležitostí k otevření našeho světonázoru novým perspektivám a významům.

OSAMĚLOST KOMIKSOVÝCH HRDINŮ / Janek & Natálka & kol.

Divadelní comiks-con.  American psychological society (APS) vydala v roce 2017 studii, která dokazuje, že cca 70% lidí sní o…

DESCENDING THE MOUNTAIN / projekce filmu + diskuze

Co se stane, když zkušenému zenovému mistrovi (Vanja Palmers) podáte psilocybin? Neurovědec Franz Vollenweider a zenový…

OIDIPUSSY / Maso Krůtí

ŠOK! Maso krůtí historicky poprvé uvádí inscenaci s hlavní mužskou postavou. Ale nenechte se zmást. Tento…

ČEKÁNÍ NA KOKOTA / Maso Krůtí

Každá se nakonec dočká svýho Kokota. Čekání na Kokota je krůtí absurdní drama. Během představení si…

TŘI HETERÁNI / Divadlo MASO

Jaký je vztah heterosexuálního muže ke svému penisu? Co nutí chlapečky chovat se jak kokoti a ze všeho si ustří…

MĚSTEČKO PALERMO USÍNÁ / Janek & Natálka & kol.

Přijďte si zahrát největší rozšíření klasické táborové hry "městečko Palermo" v&scaron…

MĚSTEČKO PALERMO USÍNÁ / Janek & Natálka & kol.

Přijďte si zahrát největší rozšíření klasické táborové hry "městečko Palermo" v&scaron…

PKF - Prague Philharmonia / USA: John Cage – Elliott Carter

Koncertní sezonu cyklu S 2022/2023 zahajujeme v USA: John Cage – autor především aleatorické experimentáln…

Křest a autogramiáda knihy “Milénium! / Johana Fundová

Devadesátková párty skončila, vstupujeme do nového tisíciletí! A právě fenoménům prvních let nov…

NEREALITY SHOW / České národní improvizační divadlo

Unikátní celovečerní formát, vytvořený Českým národním improvizačním divadlem přímo pro…

PUBKVÍZ O BUDOUCNOSTI SVĚTA / Divadlo LETÍ

Máte rádi kvízy a zajímá vás budoucnost světa? Chtěli byste si v divadle dát s přáteli skleničku a b…

THE LEGEND OF LUNETIC / Janek & Natálka & kol.

Byl jsi malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš? Příběh nejúspěšnější…

THE LEGEND OF LUNETIC / Janek & Natálka & kol.

Byl jsi malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš? Příběh nejúspěšnější…

TŘI HETERÁNI / Divadlo MASO

Jaký je vztah heterosexuálního muže ke svému penisu? Co nutí chlapečky chovat se jak kokoti a ze všeho si ustří…

BIBLE 2 / Janek & Natálka a kol.

Každé dílo, co za něco stojí, má dvojku. Terminátor má dvojku a je lepší. Dvojky jsou dobrý.…

OIDIPUSSY / Maso Krůtí

ŠOK! Maso krůtí historicky poprvé uvádí inscenaci s hlavní mužskou postavou. Ale nenechte se zmást. Tento…

NEREALITY SHOW / České národní improvizační divadlo

Unikátní celovečerní formát, vytvořený Českým národním improvizačním divadlem přímo pro…

ČEKÁNÍ NA KOKOTA / Maso Krůtí

Každá se nakonec dočká svýho Kokota. Čekání na Kokota je krůtí absurdní drama. Během představení si…

THE LEGEND OF LUNETIC / Janek & Natálka & kol.

Byl jsi malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš? Příběh nejúspěšnější…

THE LEGEND OF LUNETIC / Janek & Natálka & kol.

Byl jsi malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš? Příběh nejúspěšnější…

THE LEGEND OF LUNETIC / Janek & Natálka & kol.

Byl jsi malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš? Příběh nejúspěšnější…

MĚSTEČKO PALERMO USÍNÁ / Janek & Natálka & kol.

Přijďte si zahrát největší rozšíření klasické táborové hry "městečko Palermo" v&scaron…

MĚSTEČKO PALERMO USÍNÁ / Janek & Natálka & kol.

Přijďte si zahrát největší rozšíření klasické táborové hry "městečko Palermo" v&scaron…

PUBKVÍZ O BUDOUCNOSTI SVĚTA / Divadlo LETÍ

Máte rádi kvízy a zajímá vás budoucnost světa? Chtěli byste si v divadle dát s přáteli skleničku a b…

TŘI HETERÁNI / Divadlo MASO

Jaký je vztah heterosexuálního muže ke svému penisu? Co nutí chlapečky chovat se jak kokoti a ze všeho si ustří…

BIBLE 2 / Janek & Natálka a kol.

Každé dílo, co za něco stojí, má dvojku. Terminátor má dvojku a je lepší. Dvojky jsou dobrý.…

NEREALITY SHOW / České národní improvizační divadlo

Unikátní celovečerní formát, vytvořený Českým národním improvizačním divadlem přímo pro…

MĚSTEČKO PALERMO USÍNÁ / Janek & Natálka & kol.

Přijďte si zahrát největší rozšíření klasické táborové hry "městečko Palermo" v&scaron…

OSAMĚLOST KOMIKSOVÝCH HRDINŮ / Janek & Natálka & kol.

Divadelní comiks-con.  American psychological society (APS) vydala v roce 2017 studii, která dokazuje, že cca 70% lidí sní o…

BIBLE 2 / Janek & Natálka a kol.

Každé dílo, co za něco stojí, má dvojku. Terminátor má dvojku a je lepší. Dvojky jsou dobrý.…

THE LEGEND OF LUNETIC / Janek & Natálka & kol.

Byl jsi malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš? Příběh nejúspěšnější…

THE LEGEND OF LUNETIC / Janek & Natálka & kol.

Byl jsi malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš? Příběh nejúspěšnější…

THE LEGEND OF LUNETIC / Silvestrovské vydání

Přijďte s námi oslavit konec roku s představením The Legend of Lunetic. V ceně vstupenky vás zveme na welcome drink, retro raut a DJ…

Přihlaste se do newsletteru

en

Pavla Malinová: Tvář s lehkým záchvěvem trápení

Pavla Malinová
Tvář s lehkým záchvěvem trápení

Kurátor: Pavel Kubesa
Galerie NoD
26. 4. - 5. 6. 2021

---

Tělo mezi nebem a zemí.


Lhostejnost, byť jsme ji nazývali jakkoli jinak, je strašnou a trvalou formou krutosti.
 – Marcel  Proust

Výrobní číslo lidského exempláře je tvář, to nahodilé a neopakovatelné seskupení rysů. Nezračí se v ní ani povaha, ani duše, ani to, čemu říkáme ,já‘. Tvář je jen číslo exempláře.“
– Milan Kundera: Nesmrtelnost


Slavný obraz francouzského malíře Théodora Géricaulta Vor Medúzy (1818-1819) znamenal určitou změnu kurzu samotných dějin malířského umění. Géricault ve svém nejslavnějším díle odvrací pozornost od velkých historických, náboženských či mýtických postav, které námětově dominovaly uměleckému kánonu předešlých tisíciletí a coby ústřední protagonisty obrazu znázorňuje skupinu anonymních trpících. Kult antického či biblického heroismu nahrazuje empatií s neznámým a hrůzou, která vyvstávala před světem, do nějž ranně romantický člověk právě začínal vstupovat. Vor Medúzy představuje selhání naděje, bezvýznamné utrpení, současně i horor, jenž skrývá základní lidský instinkt: instinkt přežití, jenž nakonec převálcuje všechny morální závazky a humanistické vize a vžene civilizovaného člověka do chřtánu barbarismu.

Jako jedno ze svých posledních děl, v roce, kdy již žil s vědomím přicházejícího konce, vytvořil „enfant terrible“ německé umělecké scény druhé poloviny 20. století Martin Kippenberger stejnojmennou sérii fotografických autoportrétů, ve kterých „znovu-sehrává“ pózy jednotlivých přeživších ze slavného Géricaultova obrazu. Kippenbergrova aluze Voru Medúzy obrací výše naznačený interpretační rámec romantického díla a přesměrovává pozornost směrem k niterné tělesné intimitě: Kippenberger tak v géricaultovských pozicích nereprezentuje anonymního člověka jakožto modelového zástupce pohnutého lidství, nýbrž sebe samého jakožto lidskou bytost s nezaměnitelnou emocionální krajinou a vnímanou tělesností.

Mezi Géricaultem a Kippenbergrem můžeme nahlédnout dvě možné (a určitě ne jediné) významové roviny, jak je možné k tématu pózy coby klíčovému formálnímu i obsahovému problému figurativního zobrazovaní (malířského či sochařského) přistupovat. Tělesná póza může zastávat funkci určitého archetypálního symbolu na jedné straně a přispívat tak smyslu obrazu jakožto alegorie. Stejně tak, na straně druhé, však může v obraze působit jako prostředek introspekce, jako znázornění prožívaných tělesných či emocionálních stavů. Géricaultovy postavy tak nalézáme v pózách reprezentujících samotné pojmy jako zatracení, hrůza či beznaděj, Kippenbergrovy autoportréty pak zas zpřítomňují nevyřknutelné, fyzické a duševní obsahy sdělitelné pouze jako „známé“, ale současně nepopsatelné.

A právě tělesná póza sehrává podstatnou roli také v obrazech Pavly Malinové. Kombinuje v nich obě zmíněné možnosti (postavu jako reprezentanta civilizace a zároveň tělo jako scénu intimního prožívání) a v jistém smyslu neadresně rozpracovává kippenbergerovský autobiografický, respektive autoterapeutický moment. Jednotlivé pózy zobrazovaných figur, často připomínající různé relaxační či cvičební pozice, vycházejí z autorčina reálného vnímání a vypořádávání se s vlastní, někdy strastiplnou tělesností. Samotné fyzičnosti, doslova hmotné přítomnosti postavy v obraze, dosahuje až sochařsky pojatým traktování lidského těla: tělo vnímá jako objem a prostor pro odhalování světla a stínů. Jednotlivé somatotypy postav často čerpají z široké škály inspiračních zdrojů: z objektů a soch sahajících od starověkého Egypta až po díla výtvarné moderny. Její malířská figurace tak nese náznaky nejen primitivistických rysů v díle Fernanda Legéra, ale tělesné konstituce postav mohou připomínat také semi-abstraktní figurální monumenty Henryho Moorea.

Jednotlivé pózy jsou pro Pavlu Malinovou prostředkem k mediaci její vnitřní osobní zkušenosti. V nejnovějších sériích je proto možné vysledovat dále rozvíjející se pojetí malířské figurace jakožto brány k sdílení afektů těla: samotná malba, ať už v rovině autorčiny tvorby či v rovině divácké percepce, otevírá imaginativní prostor pro zakoušení tělesných stavů klidu, relaxace, ale i všemožných neduhů, zranění a bolesti.

Druhým klíčovým motivem aktuální série obrazů Pavly Malinové je tvář. Tváře, opět často inspirované díly z dějin umění, zde vystupují v roli odhaleného i zahaleného, odhalujícího i zahalujícího. Její tváře odhalují emocionální náplň postav, citový náboj, současně ale zahalují konkrétní identitu, někdy také sexualitu a představují se v podobě androgynních stvoření. Nejzajímavějším momentem jsou tváře zahalené různými objekty, které upomínají na kosmické jevy a vesmírná tělesa: tvář jako Měsíc, tvář jako sluneční korona, tvář s hvězdou zrcadlící se ve vlastním klíně. Sebereflexivní, intimní princip svých maleb tak zahrnuje do širší futurologické perspektivy: její postavy, vznášející se v utopických atmosférách, se ukazují jako posthumánní bytosti obývající extraplanetární kosmologickou budoucnost.

Malby Pavly Malinové tak možná jistým způsobem poukazují na závrať, která se před námi tyčí v uvědomění si místa lidské civilizace v koloběhu vesmíru, ale také na každodenní a třeba neuvědomovanou závrať plynoucí v každém z nás, když čelíme nesdělitelností nejniternějších prožitků a citů, které se skrývají za našimi tvářemi. Podaří-li se pak nám kdykoli v tvářích rozpoznat záchvěv pravdivého citu, nebuďme k nim lhostejní.

Pavel Kubesa